Wanneer?

Voor iedere cursus is een apart lesrooster. Kijk hier voor de tijden.