Voorwaarden

Een yogajaar bestaat uit 3 blokken, het eerste blok start na de zomervakantie en eindigt voor kerstmis, met tussen de 12 en 15 lessen, het tweede blok start begin januari en duurt tot eind maart met 10 of 11 lessen en het derde blok start begin april tot eind juni met 11 of 12 lessen.  In de zomerperiode juli en augustus is er een aangepast lesprogramma.

 

1.    Betaling vindt plaats per maand of per blok voor aanvang van elke maand of elk nieuw blok.

Deelname is voor minimaal een blok of een maand. De lessen hebben een doorlopend karakter, je kunt op elk moment instromen, mits er ruimte is in de groep. Je kunt een  proefles volgen (graag wel aanmelden) en als je daarna besluit om door te gaan, schrijf je je in voor de doorlopende lessen. Je inschrijving geldt voor een vaste dag en tijdstip maar bij verhindering kan je meestal je les inhalen in een van de andere groep.

2.    De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor het einde van een blok of (als je per maand betaald) 1 maand van tevoren.  Je kan mondeling of per email opzeggen.

Als je tijdens een blok besluit te stoppen of (langdurig) op vakantie gaat, ontvang je geen geld terug. Bij te late opzegging wordt 1 maand in rekening gebracht.

Gemiste lessen kunnen binnen de duur van een blok worden ingehaald in andere lesgroepen. Je kunt inhalen als er plek is. Het kunnen volgen van een inhaalles is een service en niet een automatisch recht. Gemiste lessen worden niet verrekend met het lesgeld en kunnen niet achter een blok worden aangeplakt.

3.   Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven en wordt geen lesgeld berekend. Wanneer lessen niet kunnen doorgaan door afwezigheid van de docente  worden deze lessen bij het nieuwe blok in mindering gebracht.